VAD, VARFÖR, HUR

VAD, VARFÖR, HUR

VAD?

SAMekonomi är en portal för att förenkla och effektivisera all typ av löneadministration. Eller kanske man ska säga att administrera all typ av ersättning. Vi ordnar nämligen inte bara löner för tillsvidareanställda (i folkmun fast anställda) utan även för visstidsanställda (ofta kallat vikariat, deltids-, säsongs- eller projektanställning) och inhyrda konsulter som vanligtvis fakturerar sin ersättning.

Tillsvidareanställda

Har ni tillsvidareanställda som ni önskar att vi administrerar lönen åt så sätter vi upp ett bemanningsavtal mellan Samfinans och ert bolag. Alla arbetstagare flyttas över som anställda hos oss och vi skickar en månadsfaktura som inkluderar alla löner och nettoersättningar.

Visstidsanställda eller frilansare

Istället för att ni ber era visstidsanställda och/eller frilansare att fakturera genom t.ex. vår systerportal SAM-Poolen eller Frilans Finans, Cool Company osv, så uppger ni väldigt enkelt via vår portal vem som ska ha ersättning och hur mycket, så tar vi hand om allt.

Konsulter

Om ni köper in olika tjänster från diverse konsulter och/eller företag så kan ni slippa alla deras fakturor. Allt ni behöver göra är att uppge för oss hur mycket varje konsult/företag ska ha i ersättning så ser vi till att de får exakt det de ska ha. Simultant med utbetalningen så skickar vi ett bokföringsunderlag till dem.

VAD?

SAMekonomi är en portal för att förenkla och effektivisera all typ av löneadministration. Eller kanske man ska säga att administrera all typ av ersättning. Vi ordnar nämligen inte bara löner för tillsvidareanställda (i folkmun fast anställda) utan även för visstidsanställda (ofta kallat vikariat, deltids-, säsongs- eller projektanställning) och inhyrda konsulter som vanligtvis fakturerar sin ersättning.

Tillsvidareanställda

Har ni tillsvidareanställda som ni önskar att vi administrerar lönen åt så sätter vi upp ett bemanningsavtal mellan SAMekonomi och ert bolag. Alla arbetstagare flyttas över som anställda hos oss och vi skickar en månadsfaktura som inkluderar alla löner och nettoersättningar.

Visstidsanställda eller frilansare

Istället för att ni ber era visstidsanställda och/eller frilansare att fakturera genom t.ex. vår systerportal SAMpoolen eller Frilans Finans, Cool Company osv, så uppger ni väldigt enkelt via vår portal vem som ska ha ersättning och hur mycket, så tar vi hand om allt.

Konsulter

Om ni köper in olika tjänster från diverse konsulter och/eller företag så kan ni slippa alla deras fakturor. Allt ni behöver göra är att uppge för oss hur mycket varje konsult/företag ska ha i ersättning så ser vi till att de får exakt det de ska ha. Simultant med utbetalningen så skickar vi ett bokföringsunderlag till dem.

VARFÖR?

Det kan finnas många olika anledningar till att man inte önskar/vill/orkar/kan administrera alla löner och ersättningar själv. Tills nu har man antingen behövt göra allt själv eller betala någon som gör allt åt en. För det är ju inte ”bara att betala ut pengar” utan dessa utbetalningar måste ju också bokföras, redovisas inkomstskatt på till Skatteverket osv utan man måste också räkna ut och betala arbetsgivaravgift på den bruttolönen som ligger till grund för utbetalningen. Detta ska också redovisas och betalas till Skatteverket. Har man därtill har tjänstepensioner, semesterersättningar, sjuklöner, nettoersättningar, traktamenten, milersättningar och massa annat smått å gott, så blir ju administrationen mångt mycket mer tidsödande eller dyrare och skapar mycket mer frustration.

Allt detta tar vi hand om. Vi har ett automatiserat system som skickar EN faktura där allt ovan är inkluderat utifrån de förutsättningar ni har skapat via vår webbportal. När ni sedan betalat den fakturan så tar vi in pengarna, sorterar ut dem enligt nyss nämnda förutsättningar och betalar ut dem helt enligt ert önskemål. Allt ni istället behöver göra är att betala en faktura och bokföra den. Tar 30 sekunder istället för timmar…

Så är ni i en situation där ni önskar lägga all er fokus på att utveckla er affärsverksamhet eller om ni precis startat ert bolag så är vår lösning den perfekta lösningen! Ni slipper själva göra allt och ni behöver heller inte betala någon dyr bokföringskonsult, redovisningsfirma eller revisor för jobbet. De behövs för resterande bokföring, inte för löner.

VARFÖR?

Det kan finnas många olika anledningar till att man inte önskar/vill/orkar/kan administrera alla löner och ersättningar själv. Tills nu har man antingen behövt göra allt själv eller betala någon som gör allt åt en. För det är ju inte ”bara att betala ut pengar” utan dessa utbetalningar måste ju också bokföras, redovisas inkomstskatt på till Skatteverket osv utan man måste också räkna ut och betala arbetsgivaravgift på den bruttolönen som ligger till grund för utbetalningen. Detta ska också redovisas och betalas till Skatteverket. Har man därtill har tjänstepensioner, semesterersättningar, sjuklöner, nettoersättningar, traktamenten, milersättningar och massa annat smått å gott, så blir ju administrationen mångt mycket mer tidsödande eller dyrare och skapar mycket mer frustration.

Allt detta tar vi hand om. Vi har ett automatiserat system som skickar EN faktura där allt ovan är inkluderat utifrån de förutsättningar ni har skapat via vår webbportal. När ni sedan betalat den fakturan så tar vi in pengarna, sorterar ut dem enligt nyss nämnda förutsättningar och betalar ut dem helt enligt ert önskemål. Allt ni istället behöver göra är att betala en faktura och bokföra den. Tar 30 sekunder istället för timmar…

Så är ni i en situation där ni önskar lägga all er fokus på att utveckla er affärsverksamhet eller om ni precis startat ert bolag så är vår lösning den perfekta lösningen! Ni slipper själva göra allt och ni behöver heller inte betala någon dyr bokföringskonsult, redovisningsfirma eller revisor för jobbet. De behövs för resterande bokföring, inte för löner.

HUR?

Via vår webbportal uppger man alla förutsättningar för sin personal. Vilka som ska ha ersättning, hur mycket de ska ha och för vilket jobb. Det kan t.ex. vara en månadslön men kan också vara för ett projekt, en utförd tjänst osv.

Man väljer också vem som ska stå för vår kostnad. Det är ju inte alltid som företaget själv ska betala för att administrera löner. Om en frilansare tidigare använt ett egenanställningsbolag likt vår systerportal SAMpoolen, så kan man uppge detta i vår portal. Då kompletterar vi dennes utbetalning med just SAMpoolen och skapar ett egenanställningsförfarande varpå er frilansare betalar Sveriges billigaste egenanställningsavgift istället för de ca 3-8% som alla andra väldigt dyra egenanställningsbolag tar i avgift.

I vår portal kan man väldigt snabbt och enkelt ”slänga iväg” en liten faktura för en ersättning till någon eller också kan man sätta upp ett underlag för en återkommande faktura som inkluderar väldigt många personer oavsett om mottagaren av ersättningen är anställd, frilansare eller har/är ett eget företag.

HUR?

Via vår webbportal uppger man alla förutsättningar för sin personal. Vilka som ska ha ersättning, hur mycket de ska ha och för vilket jobb. Det kan t.ex. vara en månadslön men kan också vara för ett projekt, en utförd tjänst osv.

Man väljer också vem som ska stå för vår kostnad. Det är ju inte alltid som företaget själv ska betala för att administrera löner. Om en frilansare tidigare använt ett egenanställningsbolag likt vår systerportal SAM-Poolen, så kan man uppge detta i vår portal. Då kompletterar vi dennes utbetalning med just SAM-Poolen och skapar ett egenanställningsförfarande varpå er frilansare betalar Sveriges billigaste egenanställningsavgift istället för de ca 3-8% som alla andra väldigt dyra egenanställningsbolag tar i avgift.

I vår portal kan man väldigt snabbt och enkelt ”slänga iväg” en liten faktura för en ersättning till någon eller också kan man sätta upp ett underlag för en återkommande faktura som inkluderar väldigt många personer oavsett om mottagaren av ersättningen är anställd, frilansare eller har/är ett eget företag.