LÄS MER OM VÅRA

MEDLEMSTJÄNSTER

LÄS MER OM VÅRA

MEDLEMSTJÄNSTER

SAMekonomi är för företag som är i behov av eller önskar effektiva och unikt specialiserade tjänster och lösningar. Vi är det enda bolaget som erbjuder fakturalön, dvs att man skickar sig själv en faktura för sin lön istället för att hantera all administration själv.

Vår unika F-skattlösning möjliggör för företag som förlorat sin F-skatt att kunna fortsätta sin verksamhet precis som vanligt. Via vår lösning kan företag utan F-skatt fakturera sina kunder och vi tar hand om all redovisning till Skatteverket helt utan att kunden behöver bokföra och redovisa arbetsgivaravgifter!

Med en samlingsfaktura kan man få en faktura för en eller flera löner. Väldigt praktiskt om man t.ex. har ett projekt med ett antal medarbetare men man önskar slippa anställa dem. Inloggad skapar man en faktura och uppger vilka personer som ska ha ersättning samt hur mycket. När alla är registrerade skickar man fakturan och därefter hanterar och administrerar vi precis allting.

Om ett företag saknar eller förlorat sin F-skatt är fakturamottagaren enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgift till Skatteverket på hela fakturabeloppet. Det betyder i praktiken att alla bolag inte kan fortsätta sin verksamhet även om bolaget i sig är lönsamt.

Vi vår F-skattlösning kan företag fortsätta!

Man skickar sin faktura via vår tjänst och vi adminstrerar och hanterar all rapportering och redovisning av F-skatten till Skatteverket.

Har man ett eget företag utan eller väldigt få anställda så kan man enkelt fakturera sin egen lön via vår tjänst Fakturalön.

Tjänsten innebär helt enkelt att man skickar en faktura till sitt eget bolag för den lönen man önskar ha. När fakturan betalas administrerar och redovisar vi all uträkning av arbetsgivaravgift och skatter samt betalar ut lönen.

Hur enkelt som helst och helt utan egen löneadministration!

När man producerar film och TV-serier sker detta allt som oftast endast under en begränsad tid. Det är då gynnsamt att kunna separera ekonomin från bolagets primära ekonomi. Med vår tjänst sätter vi upp ett digitalt flöde med bokföring och redovisning separat från bolagets bokföring med full transparens och åtkomst för berörda personer.

Samarbete med Qyre AB

Vi hjälper gärna till med dina förhandlingar om uppdrag. Du kanske inte är så väldigt van vid förhandlingar eller känner dig obekväm. Sedan kan det vara lite knepigt att vara trevlig på jobbet samtidigt som det kanske uppstått en dispyt med uppdragsgivaren angående någon detalj och då samtidigt behöva förhandla. Allt det kan vi sköta åt dig så du kan fokusera på jobbet.

Allt som oftast är det knepigt att veta vad som egentligen står i ett avtal. Speciellt om det är skrivet av jurister med massa ”advokat-prat”. Våra jurister är experter på just sådant och kan säkerställa att avtalen passar just dig.
Är du medlem i SAMekonomi och nyttjar tjänsten ”Egenanställning” blir du anställd av oss under den tiden du arbetar med projektet. Det gör också att vi säkerställer att du får rätt avtal med uppdragsgivaren. Vi värnar om våra medlemmar och vi skulle aldrig äventyra varken din eller SAMekonomis riskexponering. Våra jurister säkerställer alltid att uppdragsavtalet är säkert och innehåller alla delar som lagar och regler kräver.

Hamnar du i trångmål, dispyter eller kanske t.o.m. en tvist med en uppdragsgivare eller kund så kan vi hjälpa till. Det finns väldigt lite våra jurister och advokater inte är otroligt duktiga på.

En gång om året är det dags för din privata deklaration. Det är en liten djungel att navigera sig fram genom vad det gäller vilka avdrag man kan och/eller får göra. Då vi hjälper ett större antal personer med deras privata deklarationer har vi lärt oss både det ena och det andra, vilket vi gärna delar med oss av.